Şap Dökümü

Şapın Dökülmesi ve Mastar ile Düzeltilmesi

Dökülecek olan şap hazırlandıktan sonra döküm işlemine başlanılır. Çimento ile dökülen şap ve sentetik şap uygulama bakımından değişiklik göstermektedir. Uygulama şekilleri birbirinden farklıdır.

Çimento ile Hazırlanan Şapın Dökülmesi

Çimento ile hazırlanan şap iki çeşittir. Çimentonun serpilerek dökülmesi bir de çimentonun hamur haline getirilerek dökülmesidir.

Çimentonun Serpilerek Dökülmesi

Tesviye betonunun üzerine direk uygulanır. Uygulama aşağıdaki gibi yapılır:

Üzeri temizlenmiş tesviye betonun şap dökümüne başlanmadan 15-20 dakika önce iyice sulanır.

Sulanan tesviye betonunun üzerinde su birikintilerinin olmamasına dikkat edilir.

Yanınızda sünger ve su bulundururuz.

Tesviye betonunun üzerine mala ile düzeltebileceğimiz kısma, çimentoyu elimizle 2-3 mm kalınlığında serperiz.

Daha sonra sünger yarımı ile üzerine hafifçe su gezdiririz.

Mala ile çimentonun üzerini dikkatlice düzeltiriz.

Kuru çimentolar kalmış ise ile o bölgeleri hafifçe ıslar ve mala ile tekrar düzeltiriz.

Bütün alanı kademe kademe aynı işlemi uygularız.

Bu şap dökümünde anolama işlemi yoktur.

Çimento Şapının Dökülmesi

Tesviye betonu üzerine uygulanır. Uygulaması aşağıdaki gibidir:

Üzeri temizlenmiş tesviye betonun şap dökümüne başlanmadan 15-20 dakika önce iyice sulanır.

Sulanan tesviye betonunun üzerinde su birikintilerinin olmamasına dikkat edilir.

Hamur halinde hazırlanan çimento şapı mala ile düzeltebileceğimiz kadar mesafeye, yaklaşık olarak 0,5 cm kalınlığında kürek veya mala yardımı ile serilir.

Mala yardımı ile şap üzerine bastırılarak sıkıştırılarak düzeltilir.

Alanın tamamına kısım kısım bu işlem uygulanır.

Yüzey üzerinde desen isteniyor ise kısım kısım veya alanın tamamına şap dökme işlemi bittikten sonra şap üzerine desen yapılır.

Sentetik (Hazır) Şapın Dökülmesi

Sentetik (hazır) şaplar tesviye betonu üzerine uygulanır. Uygulama şekli aşağıdaki gibidir:

Şap dökülecek alanın temizliği tekrar kontrol edilmelidir.

Üzeri temizlenmiş tesviye betonun şap dökümüne başlanmadan 15-20 dakika önce iyice sulanır.

Sulanan tesviye betonunun üzerinde su birikintilerinin olmamasına dikkat edilir.

Şap dökümüne dökülecek olan alanın şap makine ile dökülüyor ise makineye en uzak noktasından, el ile dökülecek ise çıkış noktasına en uzak noktadan başlanarak dökülmelidir.

Şap makine hortumuyla veya el ile dökülüyorsa zemine mastar genişliği kadar 2-3 cm yüksekliğinde dökülmelidir.

Mastar ile şap yüzeyi düzeltilmeli.

Mastar yapmada kullanılmayacak olan anolar hemen sökülüp yerlerine şap dökülmeli.

Sökülen anoların yerine şap dökülüp mala ile düzeltilmelidir.

Şapın yüzeyi mala ile düzeltilecekse mastar yapma işlemi biten bölge hemen mala ile düzeltilmelidir.

Şap yüzeyi helikopter ile düzeltilecekse alanın tamamına şap dökümü bitirilmeli ve en az 1,5-2 saat bekledikten sonra helikopter alan sokulup, helikopterin dışarı çıkarılacağı en uzak noktadan döküme başlanmalıdır.